O Wydawnictwie

Działalność Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy obejmuje przygotowanie redakcyjne, wydawanie, dystrybucję i promocję publikacji o charakterze naukowym, dydaktycznym, informacyjnym i okolicznościowym. Wydawnictwo zajmuje się między innymi prezentacją wyników badań prowadzonych przez kadrę naukowo-dydaktyczną PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz koła naukowe studentów.


Oferta Wydawnictwa zawiera prace o charakterze naukowym i dydaktycznym. W corocznych planach wydawniczych pojawiają się pozycje z różnych dziedzin nauki, stanowiące pomoc dydaktyczną dla studentów. Wśród kilkudziesięciu publikacji wydawanych każdego roku przez Wydawnictwo znajdują się monografie, podręczniki, przewodniki metodyczno-metodologiczne. W ramach Wydawnictwa ukazują się Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy, albumy i wydania okolicznościowe, a także materiały promocyjne - informatory, broszury, ulotki.  

 
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, które ukazują się od 2007 r., prezentują artykuły naukowe m.in. nauczycieli akademickich naszej Uczelni. Ponadto od października 2002 r. wydawany jest Kwadrans Akademicki - biuletyn informacyjny PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Informacje o publikacjach, które ukazały się nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy dostępne są na stronie internetowej: www.wydawnictwo.pwsz.legnica.edu.pl
I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka