W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukażą się Zeszyty Naukowe nr 27(2)/2018. Najnowsze wydanie składa się z siedemnastu artykułów:


- Agnieszka Kos - Projekt, jego charakterystyka i rodzaje,
- Paweł Kobes - Funkcja wychowawczo-resocjalizacyjna kuratora związana z przygotowaniem skazanego do zwolnienia z zakładu karnego,
- Andrzej Szczepański - „Powódź stulecia" w Legnicy w 1977 roku,
- Aleksandra Kurczyńska, Ewelina Dymarska - Immunostymulujące składniki żywności w prewencji i łagodzeniu przebiegu procesów zapalnych,
- Marek Szalkiewicz - Choreoterapia jako forma pracy z osobami niepełnosprawnymi,
- Marek Brylonek - Wpływ imigracji na bezpieczeństwo wewnętrzne Republiki Francuskiej,
- Paweł Lubiewski - Nielegalna migracja w Rosji,
- Przemysław Tur - Rola kapelana w Siłach Zbrojnych RP
- Wiktor Trybka - Wykonania decyzji administracyjnej
- Łukasz Zaliwski - „Specustawy" w prawodawstwie polskim - zjawisko incydentalne czy stałe ?
- Łucja Kapralska - Liternet i liternauci - Sieć jako przestrzeń literatury
- Elżbieta Ceholnik-Szafran - O niektórych aspektach społecznych polskiej edukacji domowej
- Marta Trusewicz-Pasikowska, Konrad Pasikowski - Społeczny wymiar fandomów internetowych na przykładzie grupy Sherlock Polska. Raport z badań
- Aleksandra Różańska - Kultura korzystania ze znaków graficznych w komunikacji medialnej. Funkcja emotikonów z perspektywy społeczno-psychologicznej
- Małgorzata Kozłowska, Anita Famuła-Jurczak, Grzegorz Hryniewicz - Dziecięcy mutyzm wybiórczy - studium przypadku
- Paweł Lubiewski - Recenzja książki Zbigniew Ścibiorek, Bernard Wiśniewski, Rafał B. Kuca, Andrzej Dawidczyk „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE. PODRĘCZNIK AKADEMICKI Wydanie drugie uaktualnione", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 505


To wydanie zamykają zasady zamieszczania artykułów w czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca przygotowania i struktury artykułów. Informacje te opublikowano z myślą o autorach, którzy chcieliby zgłosić swoje artykuły do kolejnych numerów Zeszytów Naukowych.

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka