Nowości wydawnicze - Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 28(3)2018

W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukażą się Zeszyty Naukowe nr 28(3)/2018. Najnowsze wydanie składa się z dwudziestu artykułów:
- Ewa Gondek, Katarzyna Świniarska, Dorota Nowak, Małgorzata Janczar-Smuga, Anna Kamińska-Dwórznicka, Artur Wiktor - Ocena sposobu żywienia mężczyzn uprawiających amatorsko sporty siłowe
- Łukasz Wojcieszak - Import gazu z USA do Polski - przesłanki i perspektywy współpracy
- Anna Małgorzata Deptuła - Zastosowanie analizy skupień w grupowaniu ekspertów dokonujących oceny ryzyka innowacji technicznych
- Natalia Jagodzińska - Safety and hygiene of work of the transport industry based on osh management standards
- Oleh Klyus - Poprawa ekologicznych i ekonomicznych parametrów pracy silników z zapłonem samoczynnym
- Barbara Kaczmarczyk, Bernard Wiśniewski, Robert Gwardyński - Security of an individual
- Bernard Wiśniewski, Barbara Kaczmarczyk - Extraordinary threats to people and the environment - interpretation and educational aspects
- Karolina Lis - Determinanty zarządzania informacją w centrum powiadamiania ratunkowego
- Mariusz Wiatr - Obronność państwa w okresie pokoju
- Marlena Dąbrowska - Teoretyczne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa
- Stanisław Olefirov - Public control as a mechanism of interaction between the state and civil society
- Luis Ochoa Siguencia, Patrycja Kaczmarczyk, Edyta Sadowska - Rola mediów społecznościowych w innowacyjnym kształceniu - nowa przestrzeń edukacji (komunikat z badań)
- Grzegorz Olczyk - Uelastycznianie „gorsetu komunikacyjnego" w kulturach organizacji
- Marcin Łukasiewicz - Vaporwave, czyli artystyczna manifestacja cyberkultury
- Marta Trusewicz-Pasikowska, Konrad Pasikowski - Fandom internetowy jako przestrzeń przyjazna twórcom na przykładzie grupy Sherlock Polska. Raport z badań
- Monika Łozińska - Zjawisko plagiaryzmu w środowisku akademickim
- Rafał Sowiński - Rola systemu tagów w serwisie Wykop.pl. Folksonomia czy memy?
- Lilianna Kurek - Matka i dziecko w warunkach penitencjarnych: asocjacja czy prizonizacja
- Magdalena Krajewska - Rzymski, polski i niemiecki małżeński ustrój majątkowy
- Adam Konieczny - Potrzeby badań podstawowych problemów współpracy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z samorządem terytorialnym.


To wydanie zamykają zasady zamieszczania artykułów w czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca przygotowania i struktury artykułów. Informacje te opublikowano z myślą o autorach, którzy chcieliby zgłosić swoje artykuły do kolejnych numerów Zeszytów Naukowych.

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka