Zgłoszenia publikacji należy składać u pana Przemysława Kulona - Sekretarza Rady Wydawniczej do dnia 20 listopada 2018 roku, w pokoju nr 119 w budynku C. Formularze zgłoszeń są dostępne u Sekretarza Rady Wydawniczej, tel. 76 723 23 43, e-mail: kulonp@pwsz.legnica.edu.pl.

Formularze można również pobrać ze strony internetowej Wydawnictwa - http://wydawnictwo.pwsz.legnica.edu.pl, w zakładce Pliki do pobrania (załącznik nr 1 i załącznik nr 2).

Przed zgłoszeniem publikacji do Rocznego Planu Wydawniczego na 2019 rok proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 3/13 Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz Zarządzeniem nr 8/14 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zasad określania honorariów i stawek w Wydawnictwie PWSZ im. Witelona w Legnicy, mając na uwadze § 6 tego zarządzenia.

Autorzy publikacji, ujętych w Planie Wydawniczym Uczelni na rok 2018, którzy nie dostarczyli do Wydawnictwa PWSZ im. Witelona w Legnicy komputeropisów swoich dzieł, powinni na nowo ubiegać się o ujęcie ich w Rocznym Planie Wydawniczym na 2019 rok.

 

Załączniki:

1. Zgłoszenie publikacji do Rocznego Planu Wydawniczego na 2019 rok.

2. Ankieta autorska.

3. Zarządzenie nr 8/14 Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zasad określania honorariów i stawek w Wydawnictwie PWSZ im. Witelona w Legnicy.

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka