Najnowsze wydanie składa się z dwudziestu pięciu artykułów:
 • Lilia Omelan - Teaching Conrad: the challenge and the satisfaction
 • Andrzej Szczepański - Wybory Prezydenta Legnicy w 2014 r.
 • Maciej A. Kalaman - Kultura i (pod)kultura więzienna w mediach tradycyjnych i elektronicznych
 • Czesław Gerard Toboła - Wybrane aspekty seksualności człowieka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Agnieszka Nymś-Górna, Anna Sobczak - Młodzi na rynku pracy w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej
 • Paweł Lubiewski - Reguły i metody działania współczesnych organizacji terrorystycznych
 • Sebastian Wróblewski - Posadzka urbanistyczna w historycznych wnętrzach urbanistycznych - problemy ochrony, współczesne rozwiązania
 • Marian Zdzisław Stepulak - Znaczenie hortiterapii w pracy z osobami starszymi
 • Paweł Szuppe - Obraz nowych ruchów religijnych w Internecie
 • Anna Janus, Karolina Wanda Rutkowska - Komunikacyjne i wspólnotowe funkcje wytworów sztuki ludowej funkcjonujących w przestrzeni wirtualnej
 • Krzysztof Starszak, Michał Smoczok - Najważniejsze czynniki wpływające na pozytywną ocenę lekarza pediatry oraz poradni pediatrycznej przez rodziców na przykładzie województwa śląskiego
 • Sławomir Kowalski - Fretting wear in an interference fit with a modified surface layer of the shaft
 • Adam Deptuła - Zastosowanie drzew rozgrywających parametrycznie dla grafu Hsu w analizie automatycznych skrzynek przekładniowych
 • Anna Mikulec, Karina Janisz, Patrycja Majerska - FMEA procesu konfekcjonowania wybranego produktu
 • Adam Surówka - Projekt koncepcyjny układu sterującego urządzeniami elektrycznymi z wykorzystaniem komend głosowych
 • Arkadiusz Gola - Analiza konfiguracji systemów wytwórczych w aspekcie bilansowania zdolności produkcyjnej
 • Damian Przestacki, Piotr Kieruj, Tadeusz Chwalczuk, Marek Pawlicki, Mateusz Kukliński - Analiza ekonomiki procesu skrawania w warunkach laserowego wspomagania toczenia nadstopów niklu
 • Grzegorz Przydatek, Rafał Krok - Wybrane elementy gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie komunikacji publicznej
 • Martyna Wiciak, Agata Felusiak, Piotr Kieruj, Piotr Szablewski - Stiffness analysis of clamping the workpiece in the turning process
 • Maciej Grzywna - Analiza konstrukcji nowoczesnych układów biegowych wagonów towarowych w aspekcie zamienności ze standardowymi wózkami Y25
 • Mateusz Kędziak - Wpływ warunków eksploatacji na rozwiązania konstrukcyjne elektrycznych zespołów trakcyjnych
 • Piotr Pajdowski, Bartosz Puchałka - Comparison of exhaust emission factors obtained over NEDC and wltc driving cycles
 • Iryna Viktorivna Panteleichuk - Formation of image competence of public servants
 • Katarzyna Kwiatkowska, Małgorzata Jakubiak, Anna Winiarska-Mieczan, Małgorzata Kwiecień, Piotr Kwiatkowski, Robert Krusiński - Analiza przestrzegania zasad BHP w zakładach zbiorowego żywienia na przykładzie wybranych placówek przedszkolnych województwa lubelskiego

Wydanie zamykają zasady zamieszczania artykułów w czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca przygotowania i struktury artykułów. Informacje te opublikowano z myślą o autorach, którzy chcieliby zgłosić swoje artykuły do kolejnych numerów Zeszytów Naukowych.

    

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka