Zasady etyki publikacyjnej

Ghostwriting i guest autorship

Dbając o jak najwyższy poziom merytoryczny monografii wydawanych w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, a także w odpowiedzi na zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwracamy uwagę na etykę w nauce i wdrożyliśmy procedury zabezpieczające przed zjawiskami „ghostwriting" i „guest autorship".

 

„Ghostwriting" to zjawisko polegające na nieujawnieniu nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, była rzeczywistym autorem lub współautorem pracy. Zjawisko to dotyczy również nie wskazania roli osoby wnoszącej wkład w powstanie publikacji poprzez podziękowanie zamieszczone w publikacji.

 

„Guest authorship" polega na uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora pracy, mimo że jego wkład w publikację był znikomy albo w ogóle nie miał miejsca.

 

Aby zapobiec zjawiskom tzw. ghostwriting i guest autorship, w wypadku artykułów będących wynikiem pracy co najmniej dwóch autorów prosimy autorów o złożenie odpowiedniego oświadczenia o ich wkładzie w powstanie publikacji (załącznik nr 6 - Oświadczenie autora/autorów dot. własności intelektualnej dzieła)

 

Autor publikowanej pracy zobowiązany jest podpisać autorską umowę wydawniczą i złożyć oświadczenie, że praca nie była dotąd publikowana a jej treść i materiał ilustracyjny nie naruszają autorskich praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. Jeśli w pracy znajdują się jakiekolwiek cudze treści lub cudzy materiał ilustracyjny, autor przygotowywanej publikacji jest zobowiązany bezwzględnie podać źródło, a w niektórych wypadkach uzyskać pisemną zgodę posiadacza praw autorskich. Za naruszenie praw autorskich osób trzecich wszelkie konsekwencje prawne i finansowe ponosi autor.

 

Przeciwdziałania praktykom „Predatory Publishers" i „Predatory Journals"

Ponadto wydawnictwo stosuje politykę przeciwdziałania praktykom „Predatory Publishers" (drapieżne wydawnictwa) i „Predatory Journals" (drapieżne czasopisma). Autorzy artykułów naukowych publikowanych w Zeszytach Naukowych nie wnoszą opłat za ich opublikowanie i nie otrzymują honorariów

 

 

 


I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka