Nasze publikacje

Nazwa Publikacji

Autor

Rok wydania

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona nr 43(2)/2022  Legnica 2022
Przedsiębiorczość akademicka  pod redakcją Piotra A. Wrzecioniarza   Legnica 2022
Zeszyty Naukowe Collegium Witelona nr 42(1)/2022  Legnica 2022
Stanowisko dydaktyczne z wykorzystaniem platformy Arduino. Projekty w zakresie robotyki

Aleksander Klosow
Marcin Gorgoń

Legnica 2022 
Stanowisko dydaktyczne z wykorzystaniem platformy Arduino. Projekty w zakresie telemetrii
Aleksander Klosow
Ewelina Lasowy
 Legnica 2022
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 41(4)2021 Legnica 2021 
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 40(3)2021 Legnica 2021
Arteterapia i życie. Historia osobista  Wita Szulc  Legnica 2021
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 39(2)2021   Legnica 2021
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 38(1)2021  Legnica 2021
Zarządzanie w organizacji  Tadeusz Kowalski
 Legnica 2020
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 37(4)2020
Legnica 2020

Wybrane zagadnienia matematyki

Karol Selwat Legnica 2020
Zarządzanie współczesną szkołą. Wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne   Marek Kazimierowicz
 Legnica 2020
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 36(3)2020  Legnica 2020
„75 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Dolnym Śląsku. Studium historyczno-biograficzne".  pod redakcją
Beaty Skwarek

 Legnica 2020
Nadija Skotna Doctor Honoris Causa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy  Legnica 2020
Jan Niewiadomski (1840-1914) - jego rola w życiu Drohobycza
Ян Нєвядомський (1840-1914) - його роль у житті Дрогобича
Beata Skwarek,  Bogdan Lazorak,  Tetiana Lazorak Legnica 2020
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 35(2)2020  Legnica 2020
Edukacja muzyczna w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wybrane zagadnienia
 Aleksandra Adamska-Osada
 Legnica 2020
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 34(1)2020   Legnica 2020
Elementy matematyki wyższej- wydanie II
Janina Płaskonka-Fietkowska
Karol Selwat
Legnica 2020
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy nr 33(4)/2019   Legnica
2019
Podstawy anatomii człowieka dla studentów studiów I stopnia o profilu medycznym - wydanie II  Marek Syrycki
 Legnica
2019
Dziecko i jego szczęście. Refleksje w kontekście 100-lecia TPD pod redakcją
Małgorzaty Buchli
Legnica
2019
Zeszyty Naukowe Pańśtwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy nr 32(3)/2019    Legnica 2019
Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania  pod red. Anny Pawlak, Beaty Skwarek, Justyny Stadniczeńko  Legnica 2019
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 31(2)2019    Legnica 2019
Zeszyty Naukowe PWSZ im.Witelona w Legnicy nr 30(1)/2019   Legnica 2019
Bezpieczeństwo i obronność państwa w piśmiennictwie polskim    Zdzisław Jagiełło  Legnica 2018
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 29(4)/2018    Legnica 2018
Biotechnologia żywności dla dietetyków. Aspekty technologiczne i żywieniowe

  Włodzimierz Bednarski Jerzy Jan Pietkiewicz

 Legnica 2018
Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w powiecie jaworskim

 pod redakcją Jerzego Stefaniaka

 Legnica 2018
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 28(3)/2018   Legnica 2018
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 27(2)/2018   Legnica 2018

Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 26(1)/2018

  Legnica 2018

Edukacja i praca osób z ograniczoną sprawnością

 pod redakcją Dariusza Stefaniaka
 Legnica 2018
Wiedza o arteterapii dla pedagogów i promotorów zdrowia  Wita Szulc
 Legnica 2018
Zastosowanie kliniczne fizjoterapii w ortopedii i traumatologii  Grzegorz Konieczny
Sebastian Klich
 Legnica
2018
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 25(4)2017   Legnica 2017
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 24(3)2017    Legnica 2017
Podstawy anatomii człowieka dla studentów studiów I stopnia o profilu medycznym  Marek Syrycki
 Legnica 2017
Zbiór zadań z matematyki dyskretnej dla informatyków

Ryszard Rębowski
Janina Płaskonka-Fietkowska

 Legnica 2017
Bezpieczeństwo w komunikacji publicznej i transporcie Jerzy Buczko Legnica 2017
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 23(2)2017   Legnica 2017
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 22(1)/2017   Legnica 2017
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 21(4)/2016   Legnica
2016
Zbiór zadań z metod probabilistycznych i statystyki dla inżynierów  Ryszard Rembowski
Janina Płaskonka-Fietkowska
 Legnica
2016
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 20(3)/2016   Legnica 2016
Nauczyciel współczesnej szkoły. Szanse i zagrożenia Marek Kazimierowicz Legnica 2016
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 19(2)/2016   Legnica 2016
Interdyscyplinarny wymiar zdrowia pod red.
Joanny Żółtańskiej
Małgorzaty Bujnowskiej
Legnica
2016
Polskie dzieci w systemie adopcyjnym rodzin zagranicznych Beata Skwarek Legnica
2016
Poradnik dla autorów prac dyplomowych Wiesław Ładoński
Stanisław Urban
Legnica 2016
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 18(1)/2016   Legnica 2016
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 17(4)/2015
   Legnica 2015
Podstawy metod probabilistycznych i statystyki matematycznej  Ryszard Rębowski
 Legnica 2015
Elementy matematyki wyższej Janina Płaskonka-Fietkowska
Karol Selwat
 Legnica
2015
Społeczne i medyczne konteksty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami pod red.
Jarosława Goldmana
Jana Wojtasia
Legnica 2015
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy 16(3)/2015   Legnica 2015
Poznawcze i utylitarne aspekty systemu zarządzania kryzysowego Straży Granicznej  Barbara Kaczmarczyk
 Legnica 2015
Diagnoza zachowań osobowościowych  Tatiana Senko
 Legnica 2015
Dziecko i rodzina w lokalnym systemie wsparcia  pod red.
Beaty Skwarek
Agnieszki Gałowskiej
Edwarda Bieguna
 Legnica 2015
Człowiek - zdrowie - jakość życia  pod red.
Joanny Żółtańskiej
 Legnica 2015
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy 15(2)/2015   Legnica 2015
Zarządzanie nowoczesną organizacją- wybrane zagadnienia
pod red.
Renaty Gniteckiej
Magdaleny Dąbrowskiej 
Legnica 2015
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy 14(1)/2015   Legnica 2015
Zdrowie publiczne - wybrane zagadnienia
pod red. 
Danuty Wałęgi-Szych
Legnica 2015
Nauczyciel: zawód - powołanie- uwikłanie
pod red.
Barbary Jędrychowskiej
Legnica
2015 
Racjonalizacja systemu zarządzania kryzysowego tom I. Wprowadzenie do problematyki prawno organizacyjnej. 
pod red.
Barbary Kaczmarczyk 
Pawła Kobesa 
Legnica 
2014
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy 13(4)/2014   Legnica 2014
Arteterapia oparta na wiedzy Wita Szulc Legnica 2014
Immunologia - fakty znane i nieznane
pod red.
Beaty Tokarz-Deptuły
Wiesława Deptuły
Ryszarda K. Pisarskiego
Legnica 2014
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 12(3)/2014   Legnica 2014
Bliżej Realiów Rynkowych - wzmocnienie więzi studentów
z pracodawcami
 

pod red.
Jerzego Stefaniaka

Legnica 2014

Resocjalizacja a sport. Podejście eksperymentalne

Ryszard Botwina
Paweł Kobes
Aleksander Stuła

Legnica 2014

Aksjologia postępowania w sprawach nieletnich - obecny stan prawny i perspektywy zmian

pod red.
Pawła Kobesa

Legnica 2014

Environment Protection in Industrial Areas

pod red.
Daniela Ochmana
Tomasza Podolińskiego
Bartosza Jaweckiego

Legnica 2014

Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 11(2)/2014  

Legnica 2014

Służba medycyny pracy w Polsce

Jarosław Goldman

Legnica 2014

Qualitative content analysis in research conducted
in cyberspace

pod red. Luby Jakubowskiej

Legnica 2014

Podstawy prawa. Wybrane zagadnienia dla ratowników medycznych i pielęgniarek

Izabela Bernatek-Zaguła

Legnica 2014

Podstawowe determinanty koordynacji działań dotyczących bezpieczeństwa publicznego w woj. dolnośląskim

pod red.
Bernarda Wiśniewskiego
Dariusza Biela

 Legnica 2014

Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 10(1)/2014  

Legnica 2014

Rodzicielskie strategie edukacyjne wobec dzieci w wieku przedszkolnym

Kornelia Hubscher

Legnica 2014

Psychologiczne uwarunkowania strategii radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w trudnych sytuacjach społecznych

Dorota Domińska-Werbel

Legnica 2014

Ochrona środowiska na terenach przemysłowych

pod red.
Bartosza Jaweckiego
Daniela Ochmana
Tomasza Podolińskiego

Legnica
2014

Przygotowanie lotnictwa i obrony powietrznej do wojny w 1939 roku w okresie od 24 marca do 31 sierpnia

Adolf Stachula

Legnica 2014

Drogi i bezdroża młodych badaczy

pod red.
Luby Jakubowskiej

Legnica 2014

.. ustąpcie, młodym, zgłodniałym i silnym. My i wy wobec człowieka starego

pod red.
Barbary Jędrychowskiej

Legnica 2013

Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 9  

Legnica
2013

Wojska radzieckie w Polsce 1939-1993

pod red.
Stanisława Dąbrowskiego
Kazimiery Jaworskiej
Wacława W. Szetelnickiego

Legnica
2013

Prawo karne dla administratywistów - zarys problematyki

Paweł Kobes
Izabela Bernatek-Zaguła

Legnica 2013

Strategia rozwoju PWSZ im. Witelona w Legnicy 2013 - 2020  

Legnica 2013

Społeczne konteksty funkcjonowania osób
z niepełnosprawnością

pod red.
Jana Wojtasia

Legnica 2013


Zarządzanie kryzysowe tom 3- dylematy zagrożeń
i bezpieczeństwa państwa

pod red.
Barbary Kaczmarczyk Bogusława Koguta
Pawła Kobesa

Legnica 2013

Słownik terminów ogólnej teorii kształcenia

Tadeusz Mróz
Małgorzata Siwińska

Legnica 2013

15 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy. 1998-2012

 

Legnica 2012

Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 8

 

Legnica 2012


Świat wartości wobec wyzwań rzeczywistości ponowoczesnej

pod red.
Jerzego Semkowa
Jana Pazgana

Legnica 2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy – założenia i koncepcja rozwoju do 2013 roku

 

Legnica 2012

Determinanty rozwoju regionalnego – stan obecny i kierunki zmian

pod red.
Magdaleny Dąbrowskiej
Renaty Gniteckiej

Legnica 2012

Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 7  

 Legnica 2012


Zarządzanie kryzysowe tom 2 – diagnoza rozwiązań praktycznych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego

pod red.
Barbary Kaczmarczyk
Bernarda Wiśniewskiego

 Legnica 2012

Zarządzanie kryzysowe tom 1 - uwarunkowania teoretyczne, prawne i organizacyjne

pod red.
Barbary Kaczmarczyk
Bernarda Wiśniewskiego

 Legnica 2012


Bitwa z Mongołami na Dobrym Polu 1241 - miejsce, tło, środowisko, relacje

pod red.
Kazimiery Jaworskiej

 Legnica 2012

Realizacja zadań pracownika socjalnego w praktyce - wydanie II

Arkadiusz Urbanek

 Legnica 2012


Uwarunkowania aktywności edukacyjnej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wybrane zagadnienia

pod red.
 Jana Wojtasia

Legnica 2011 

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w latach 1995-2009

pod red.
Bogumiły Wątorek
Przemysława Siudaka

Legnica 2011 


Wybrane zagadnienia matematyki - wydanie II

Karol Selwat 

Legnica 2011 

Wybrane zagadnienia w edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej w teorii i praktyce

 Jan Adamkiewicz

Legnica 2011 

Repetytorium z matematyki dla studentów pierwszego roku - wydanie II

Janina Płaskonka
Karol Selwat 

Legnica 2011 

Praktyczne wykorzystanie systemów Windows 7 oraz pakietu Microsoft Office 2010

Renata Supranowicz
Leszek Łozowski 

Legnica 2011 Zbiór zadań z rachunkowości - zadania i przykłady

Teresa Cebrowska
Irena Izbiańska
Joanna Koczar
Bożena Rudnicka 

 Legnica 2011

Tożsamość kulturowa Polaków z Kazachstanu

Luba Jakubowska 

Legnica 2011 


Methods and techniques of cyberspace research. Theory and practice

Luba Jakubowska 

Legnica 2011 

Człowiek w sytuacji (bez)nadziei - konteksty teoretyczne
i praktyczne

Renata Bibik
Arkadiusz Urbanek 

Legnica 2011 


Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 6
 

Legnica 2010 

Rzeczywistość międzykulturowa z perspektywy pedagogii integralnej

pod red.
Jerzego Semkowa
Jana Wojtasia

Legnica 2010 


Wybrane zagadnienia rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Wiesława Troszczyńska - Nakonieczny 

Legnica 2010 

Poczucie sensu życia a wsparcie społeczne Amazonek

Katarzyna Sępowicz-Buczko 

 Legnica 2010


Repetytorium z matematyki dla studentów pierwszego roku - wydanie I

Janina Płaskonka
Karol Selwat 

Legnica 2010 

Zbiór kazusów z prawa cywilnego

Agnieszka Kurzyńska-Lipniewicz 

 Legnica 2010


Realizacja zadań pracownika socjalnego w praktyce - wydanie I

Arkadiusz Urbanek 

Legnica 2010 

Prawo podatkowe. Zarys wykładu

Rafał Lipniewicz 

Legnica 2010 


Turystyka kulturowa w świetle badań interdyscyplinarnych

pod red.
Joanny Szczepankiewicz - Battek 

 Legnica 2010

Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 5  

Legnica 2009 Geografia historyczna a badania społeczno - gospodarcze

pod red.
Joanny Szczepankiewicz -Battek 

 Legnica 2009

Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych

pod red.
Marcina Kuleszy 

Legnica - Łódź 2009 


Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
w warunkach gospodarki rynkowej

Jolanta Radkowska
Krzysztof Radkowski
Dariusz Sobotkiewicz 

Legnica 2009 

Wybrane zagadnienia matematyki - wydanie I

Karol Selwat 

Legnica 2009 


Wybrane zagadnienia teorii i praktyki prawa europejskiego

Zbigniew Pulka

Legnica 2009

Prawne aspekty ochrony konsumenta w Polsce i Unii Europejskiej

Sylwia Kaczorowska
Agnieszka Kurzyńska-Lipniewicz

Legnica 2009


Zbiór zadań z matematyki dyskretnej dla informatyków

Janina Płaskonka
Ryszard Rębowski

Legnica 2009

Metody sztucznej inteligencji dla inżynierów

Marek Kurzyński

Legnica 2008

Windows Vista oraz Microsoft Office 2007 Professional
w praktyce

Renata Supranowicz
Leszek Łozowski

Legnica 2008

Zbiór zadań z rachunkowości. Część I - wydanie II

 pod red.
Ireny Izbiańskiej

Legnica 2008 


Zbiór zadań z metod probablistycznych

Ryszard Rębowski
Janina Płaskonka

Legnica 2008 

Matematyka dyskretna dla informatyków

Ryszard Rębowski 

Legnica 2008 


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy w latach 1998 - 2008. Raport
 

Legnica 2008 

Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 4

pod red.
Rafała Lipniewicza 

Legnica 2008 


Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 3

pod red.
Krystyny Choma-Moryl

Legnica 2008

Zastosowanie informatyki współczesnej

pod red.
Krzysztofa Kolbusza

Legnica 2008


Zbiór zadań z rachunkowości. Część I - wydanie II

pod red.
Ireany Izbiańskiej

Legnica 2008

Wymiary polityki regionalnej w aspekcie politycznym, społecznym i gospodarczym

pod red.
Ryszarda Herbuta
Adama Kubowa
Lilly B. Paszkiewicz
Jana Wojtasia

Legnica 2007

Wprowadzenie do arytmetyki finansowej

Ryszard Rębowski

Legnica 2007

PWSZ im. Witelona w Legnicy na przestrzeni lat 1998 - 2007  

Legnica 2007


Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 2. Społeczne problemy pedagogiki i psychologii
 

Legnica 2007

Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 1  

Legnica 2007


Tradycje nauki legnickiej

pod red.
Stanisława Dąbrowskiego

Legnica 2007

Witelon. Życie i działalność naukowa - wydanie III

pod red.
Stanisława Dąbrowskiego

Legnica 2007


Podstawy metod probablistycznych

Ryszard Rębowski
Janina Płaskonka

Legnica 2006

Zbiór zadań z rachunkowości. Część I - wydanie I

pod red.
Ireny Izbiańskiej 

Legnica 2006 


Prawo podatkowe w Polsce i w Unii Europejskiej

Rafał Lipniewicz  

Legnica 2006 

Podstawy pracy z bazami danych MS Access 2003

Renata Supranowicz
Leszek Łozowski 

Legnica 2006 


Marketing usług w teorii i praktyce

Jolanta Radkowska
Krzysztof Radkowski 

Legnica 2006 

Skrypt Minimum Studenta, czyli repetytorium przed sesją - wydanie II

Izabela Bernatek-Zaguła
Iwona Biedroń 

Legnica 2006 Witelon. Życie i działalność naukowa - wydanie II

pod red.
Stanisława Dąbrowskiego 

 Legnica 2006

Podstawy wspólnotowego prawa europejskiego
dla administratywistów. Zagadnienia podstawowe

Joanna Helios
Wioletta Jedlecka

Legnica 2005


Systemy operacyjne Windows oraz Microsoft Office 2000
w praktyce

Renata Supranowicz
Leszek Łozowski

Legnica 2005

Historia instytucji politycznych - wydanie II

Kazimiera Jaworska
Stanisław Dąbrowski

Legnica 2005


Gry i zabawy integracyjne - wydanie III

Tadeusz Fąk
Anita Kaik-Woźniak

Legnica 2005

Indywidualne prawo pracy w praktyce i w teorii

Janusz Żołyński

Legnica 2005


Gry i zabawy integracyjne - wydanie II

Tadeusz Fąk
Anita Kaik-Woźniak

Legnica 2004

Witelon. Życie i działalność naukowa - wydanie I

pod red.
Stanisława Dąbrowskiego

Legnica 2004


Gry i zabawy integracyjne - wydanie I

Tadeusz Fąk
Anita Kaik-Woźniak

Legnica 2004

Podstawy prawa cywilnego, część ogólna. Prawo rzeczowe.

Edward Biegun
Julian Jezioro
Tadeusz Kierzyk
Katarzyna Smolny

Legnica 2004


Wybrane procesy społeczne i ekonomiczne rozwoju Polski na przełomie XX i XXI wieku

pod red.
Józefa Zarzecznego

Legnica 2004

Krajoznawstwo na Dolnym Śląsku

Jerzy Wyrzykowski
Ryszard Błacha

Legnica 2004


Oblicza demokracji. Demokracja lokalna a demokracja globalna

pod red.
Ryszarda Herbuta

Legnica 2003

5 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy 1998 - 2003
 

Legnica 2003

Kierunki i uwarunkowania wykorzystania środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez beneficjantów w województwie dolnośląskim

pod red.
Krzysztofa Safina

Legnica 2003

Skrypt Minimum Studenta, czyli repetytorium przed sesją - wydanie I

Izabela Bernatek-Zaguła
Iwona Biedroń

Legnica 2003


Polska myśl polityczna XX wieku. Wybór tekstów źródłowych
z komentarzem Tom I od XIX do 1939 r.

Jerzy Juchnowski
Wojciech Karlicki
Janusz Tomaszewski

Legnica 2003

Historia instytucji politycznych - wydanie I

Kazimiera Jaworska
Stanisław Dąbrowski

Legnica 2003


Podstawy prawa pracy. Zarys wykładu

Janusz Żołyński
Lucyna Szot

Legnica 2002

Przedmioty humanistyczne w gimnazjum

pod red.
Marii J. Zajączkowskiej

Legnica 2002


Prawo konsumenckie. Zarys wykładu

Tadeusz Kierzyk

Legnica 2002

Poziomy aktywności Polski w środowisku międzynarodowym

pod red.
Teresy Łoś Nowak
i Adrianny Dudek

Legnica 2002


Edukacja w PWSZ na tle rozwiązań europejskich

pod red.
Jacka Sroki

Legnica 2002

Zarządzanie kadrami

Maria W. Kopertyńska

Legnica 2002


Legnica jako ośrodek, naukowy - tradycje i współczesność

pod red.
Kazimiery Jaworskiej

Legnica 1999

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka