Kierownictwo Wydawnictwa

Przewodnicz±ca Rady Wydawniczej
dr Bogumiła W±torek

Redaktor Naczelny Wydawnictwa
prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz

Kierownik Działu Rozwoju, Promocji i Wydawnictw
mgr Mirosław Szczypiorski

Sekretarz Wydawnictwa
mgr Przemysław Kulon

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka