Dokumenty


  1. Zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 1 października 2015 r. w sprawie powołania Rady Wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

  2. Zarządzenie Nr 9/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

  3. Zarządzenie Nr 10/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Rady Wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

  4. Zarządzenie Nr 65/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

  5. Zarządzenie nr 48/14 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 24 listopada 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

  6. Zarządzanie nr 49_14 Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Redakcyjnego

  7. Zarządzenie nr 38/16 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

  8. Zarządzenie nr 10/18 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

  9. Zarządzenie nr 11/18 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

  10. Regulamin Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

 

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka