Dokumenty

1. Zarządzenie nr 102/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 19 października 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

 

2. Zarządzenie nr 57/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

 

3. Zarządzenie nr 103/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 19 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

 

4. Zarządzenie nr 104/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 19 października 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka