Pliki do pobrania

 1. Zarządzenie nr 3/13 Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

 2. Regulamin Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

 3. Przebieg Procesu Wydawniczego

 4. Zgłoszenie publikacji do Planu Wydawniczego (załącznik nr 1)

 5. Ankieta autorska (załącznik nr 2)

 6. Plan wydawniczy (załącznik nr 3)

 7. Pozytywna ocena Rady Wydawniczej (załącznik nr 3.1)

 8. Instrukcja przygotowania materiałów do druku. Wskazówki dla autorów (załącznik nr 4.2)

 9. Oświadczenie autora/autorów dot. własności intelektualnej dzieła (załącznik 4.4)

 10. Wniosek o otwarcie zlecenia wydawniczego (załącznik nr 4.1)

 11. Umowa o dzieło do recenzji publikacji

 12. Rachunek do umowy o dzieło za recenzję publikacji (załącznik nr 5.2)

 13. Arkusz recenzji publikacji- język polski (załącznik nr 5.3)

 14. Arkusz recenzji i publikacji - język angielski

 15. Przekazanie maszynopisu do druku (załącznik nr 3.2)

 16. Karta publikacji (załącznik 4.5)

 17. Instrukcja przeprowadzenia korekty autorskiej (załącznik nr 4.6)

 18. Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

 19. Zasady wydawania Zeszytów Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

 20. Zarządzenie Nr 8/14 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 lutego 2014 w sprawie zasad określania honorariów i stawek w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

 

 

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka