Pliki do pobrania

1. Zarządzenie nr 102/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 19 października 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

2. Zarządzenie nr 87/21 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 20 października 2021 r. w sprawie powołania Rady Wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

3. Plan wydawniczy (załącznik nr 1).

4. Zgłoszenie publikacji do Planu Wydawniczego (załącznik nr 2).

5. Ankieta autorska (załącznik nr 3).

6. Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy (załącznik nr 4).

7. Zasady wydawania Zeszytów Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy (załącznik nr 5).

8. Oświadczenie autora/autorów dot. własności intelektualnej dzieła (załącznik nr 6).

9. Instrukcja przygotowania materiałów do druku. Wskazówki dla autorów (załącznik nr 7).

10. Wniosek o otwarcie zlecenia wydawniczego (załącznik nr 8).

11. Arkusz recenzji publikacji - język polski (załącznik nr 9).

12. Arkusz recenzji publikacji - język angielski (załącznik nr 10).

13. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich (załącznik nr 11).

14. Rachunek do umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich (załącznik nr 12 a).

15. Rachunek do umowy o dzieło (invoice for a contract work) (załącznik nr 12 b).

16. Oświadczenie osoby niebędącej pracownikiem PWSZ im. Witelona w Legnicy do celów podatkowo-ubezpieczeniowych (załącznik nr 13).

17. Umowa wydawnicza o dzieło - zawierana z Wydawcą o odpłatne przeniesienie praw autorskich (załącznik nr 14).

18. Umowa wydawnicza o dzieło - zawierana z Wydawcą o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich (załącznik nr 15).

19. Umowa wydawnicza o dzieło zawierana z Wydawcą i Współwydawcą o odpłatne przeniesienie praw autorskich (załącznik nr 16).

20. Umowa wydawnicza o dzieło zawierana z Wydawcą i Współwydawcą o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich (załącznik nr 17).

21. Karta publikacji (załącznik nr 18).

22. Instrukcja przeprowadzania korekty autorskiej (załącznik nr 19).

23. Zarządzenie nr 57/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.


I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka